Vaš tim možda ima više kapaciteta nego što ih koristi. Kako to proveriti?

Kao menadžer znate da je rad sa ljudima često zahtevan, kompleksan i za to izdvajate puno vremena i energije.

Ali kada uspete u tome da pronađete odgovarajući način rada, dobri rezultati i poslovni uspeh su zagarantovani.

kako da uspešno radite sa osobama u vašem timu, da vas razumeju i obavljaju aktivnosti koje su planirane i potrebne

ko može da sagori na poslu jer je više podložan stresu i kako da uskladite članove tima među sobom i sprečite destruktivne konflikte

koliko su odgovarajući za posao koji obavljaju, šta ih motiviše a šta demotiviše za rad

ko će davati dobre ideje, ko je najbolji da ih realizuje, a ko ima odlično analitičko razmišljanje o tim idejama i načinu realizacije

U kojim situacijama menadžeri koriste INSPIRE izveštaje?

Delegirajte tako da zaposleni obavljaju zadatke na vreme i način na koji ste zamislili

Da li vam se dešavalo da se sa svojim članom tima dogovorite oko nekih aktivnosti a onda to što radi bude nepotpuno ili nešto drugo u odnosu na ono što ste se dogovorili? Delegiranje je veština a znanje kako kome delegirati zadatak dolazi sa poznavanjem tipa osobe.

Kako da moji zaposleni poštuju pravila i procedure u firmi?

Poštovanje pravila i procedura ne zavisi samo od njihove potrebe i opravdanosti. Čak više zavisi od osobe koja treba da ih sprovodi. Neke osobe razmišljaju u procedurama dok druge takav pristup sputava i smatraju ga ograničavajućim.
Kad ovome dodate saznanje da poštovaoci procedura veoma teško formulišu i pišu procedure i da to bolje rade oni koji ih se ne pridržavaju, šta mislite koliko vam je onda važno da utvrdite ko je sklon procedurama a ko nije?

Dajte povratnu informaciju na efikasan način

Znate već da bi povratna informacija imala efekta potrebno je da vas osoba kojoj dajete informaciju prvo čuje, pa razume i na kraju prihvati ono što kažete.

INSPIRE će vam reći, kojim rečima da se koristite da povećate razumevanje i verovatnoću prihvatanja i da bi zapamtila to što saopštavate.

Kako da formirate timove za neki zadatak ili projekat?

Sklapanje tima je kao slagalica. Ako neki deo ne odgovara, onda će to biti slabo mesto slagalice tj tima. Kao i u sportu, ni u poslu ne može svako da radi sve. Važno je znati ko sa kim može da se uklopi, u čemu je jaka, a u čemu slaba strana jedne osobe. Loše sklopljeni timovi često budu disfunkcionalni i teret pada na manji broj članova tima koji rade većinu posla.

Kako da bolje motivišem svoje zaposlene?

Motivacija je unutrašnje stanje. Spoljni uticaj na osobu da obavlja šta smo zamislili možemo pokušavati samo stimulansima (materijalnim i nematerijalnim). Svaka osoba ima sistem po kojem nesvesno procenjuje šta joj se dopada, čime je motivisana i inspirisana.
Kada to prepoznate imate pristup načinu kako da u vašem timu bude zadovoljna (srećna), angažovana i produktivna osoba.

Testiranja i rezultati

Izveštaji koje kreiramo i koristimo za unapređenja u timovimaćna), angažovana i produktivna osoba.

AGILE TEAM LEADER

 • Najbolje osobine i kompetencije za Agile proces kod svake osobe
 • Rešenja kako da se Agile transformacija sprovede sa postojećim ljudima
 • Kome najviše odgovara koja ulogua u Scrum-u

AGILE COMMUNICATION

 • Kako stvoriti idelanu komunikaciju za Agilni process
 • Kako inženjeri postaju odlični komunikatori
 • Kako prepreke u Agilnoj organizaciji savladati komunikacijom

INSPIRE EXCEPTIONAL TEAM LEADER

 • Procena ko je za lidera ili menadžera
 • Šta su snage a šta slabosti liderstva kod ove osobe
 • Formula za najbrži put razvoja menadžera i lidera

DESIGN IDEAS INTO PROFIT

 • Određivanje sposobnosti osobe za kreativan proces smišljanja ideja
 • Usmerenje kako podeliti tim da duplira svoju kreativnost
 • Uputstvo kako napraviti najbolji kreativan proces stvaranja ideja

EXCELLENCE IN REMOTE WORK

 • Ko ima više predispozicija za kvalitetan rad na daljinu
 • Šta je važno da bi rad na daljinu bio efikasan
 • Kako upravljati na daljinu sa istim učinkom i efektom

EXPERIENCE TEAM HAPPINESS

 • Kako volite da radite u timu – postizanje sinergije tima
 • Šta vam smeta u timskom radu
 • Šta vas najviše inspiriše

INSPIRE COMMUNICATION MASTER

 • Koje veštine komunikacije posedujete
 • Koja komunikacija će vas pokrenuti na angažovanje
 • Šta je loš pristup u komunikaciji ka vama

INSPIRE ABSOLUTE

Kreiramo za vas praktično iskustvo u formi ličnog dubinskogh izveštaja iz kog saznajete pored ostalog i:

 • da li osoba ima najvažnijih 7 menadžerskih veština
 • kako je najbolje motivisati osobu
 • šta najviše demotiviše osobu
 • preporuke za rad, razvoj, komunikaciju i rukovođenje osobom

INSPIRE TEAM

Timski izveštaj sa paralelnim pregledom:

 • jakih i slabih strana tima
 • uklapanja pojedinaca u tim
 • preporukom kako iskoristiti snage, a kako umanjiti slabosti

Zašto je INSPIRE uspešan?

Najbolji timovi nisu najtalentovaniji, već najbolje usklađeni pojedinci koji se nadopunjuju i koje znate kako da motivišete na visoku angažovanost

Kroz INSPIRE testiranje otkrivate kako da uklonite smetnje u saradnji kako bi svaki član tima imao prostor za iskazivanje svojih jakih strana, čime doprinosi odličnim rezultatima i ostvarenju ciljeva.

Na osnovu kreiranih INSPIRE izveštaja dobijate jasno uputstvo kako složiti tim koji će biti motivisan, efikasan i usklađen (kompatibilan) sa potrebama (zahtevima) posla.

Menadžeri koji koriste INSPIRE izveštaje za uklapanje timova smanjuju obim svog operativnog posla i time stvaraju prostor i za svoj dalji razvoj.

Zainteresovani ste za INSPIRE?

Prijavite se da saznate kakva je mogućnost probnog testiranja: